Günümüzde sağlık yaşam bilinci giderek artmaktadır. Buna paralel olarak gelişen teknolojiler bireyin sağlığı ile ilgili önleyici, kontrol edici ve bilgi verici zengin olanaklar sunmaktadır. Söz konusu durum endüstrinin yeni tür sağlık gereçleri geliştirme nerakını artırmakta ve bu konuda tasarım yapacak uzmanlara şiddetle ihtiyaç duyulmaktadır. İşte bu derste öğrenciler sağlık için bireylerin ne gibi günlük veriye ihtiyacı olduğu, bu verilerin hangi yeni tür tasarım araçları ile ifade edilmesi gerektiğini, bunun için ne gibi teknolojiler ve etkileşim modelleri olduğunu ve tasarıma bu teknolojilerin nasıl adapte edileceğini öğretmektedir.

Ders, dünya çapında tanınan Koç Üniversitesi-Arçelik Yaratıcı Endüstriler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin ileri teknolojik olanakları ile gerçekleştirmektedir. Öğrenciler uluslararası çapta tanınan araştırmalarımızda bu konu üzerinde çalışarak gerçek zamanlı bir deneyim elde etmekte ve ders bitiminde araştırmaların bir parçası olarak çalışmaları isim kredileri ile değerlendirilmektedir.