Günümüzde giderek önemi artan İnternet sayesinde bulunduğumuz ortamdaki araçlar, eşyalar ve mekanlar birbiri ile iletişime geçebilmektedir. Bu sayede bir eşya ile bir başka eşyanın yönetilmesi mümkündür. Bu yeni gelişme mevcut eşyalarımızın daha akıllanması nedeniyle yeni formlara bürünecektir. Hatta yeni tür akıllı araçların tasarımlanmasına gerek olacaktır. İşte bu ders, tasarımcılara giderek daha da ihtiyaç duyulacak yeni ürünlerin nasıl tasarlanması gerektiğine öğreten eşsiz bir olanak sunmaktadır.

Ders, dünya çapında tanınan Koç Üniversitesi-Arçelik Yaratıcı Endüstriler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin ileri teknolojik olanakları ile gerçekleştirmektedir. Öğrenciler uluslararası çapta tanınan araştırmalarımızda bu konu üzerinde çalışarak gerçek zamanlı bir deneyim elde etmekte ve ders bitiminde araştırmaların bir parçası olarak çalışmaları isim kredileri ile değerlendirilmektedir