Günümüz tasarımı artık tek bir kaynaktan beslenmiyor. Sosyal bilimlerden mühendisliğe birçok alanla kesişmesi bulunuyor. İşte bu derste tasarımcının farklı disiplinlerden nasıl faydalanacağı, ortak kesişimlerinin neler olacağının temelleri gösterilmektedir. Bu amaçla Koç Üniversitesi’nin değişik alanda dünya çapında tanınan öğretim üyeleri, kendi disiplinlerideki araştırma yöntemlerini, tasarımla olan ortak benzerliklerini öğrencilerle tartışmaktadır. Her yıl ilgi ile izlenen seminerler öğrencilerin katılımı ile kitaplaştırılarak ulusal yayınlarda basılmaktadır.